แสดงรายละเอียดข่าว

เร่งรัดรายงานข้อมูลรายจ่ายประจำขั้นตอนและรายจ่ายตามภาระผูกพันตามกฏหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

| 321 

 

ที่ ศธ 0604/262 เรื่อง เร่งรัดรายงานข้อมูลรายจ่ายประจำขั้นตอนและรายจ่ายตามภาระผูกพันตามกฏหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 


เอกสารแนบ